این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
همـایش ملی چـالش های یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی
National Conference on Electronic Learning Challenges in Higher Education

لینک های ورود به مراسم افتتاحیه و پنل های ارائه مقالات


ارسال شده در تاریخ :
لینک های ورود به مراسم افتتاحیه و پنل های ارائه مقالات

لینک های ورود به مراسم افتتاحیه و پنل های ارائه مقالات


1- لینک ورود به مراسم افتتاحیه همایش دوشنبه صبح ساعت 9 :
****
 
5- لینک ورود به اولین پنل ارائه مقاله با عنوان   « پنل D: چالش های یادگیری الکترونیکی»

6- لینک ورود به اولین پنل ارائه مقاله با عنوان   « پنل E : محتوای الکترونیکی»
7- لینک ورود به اولین پنل ارائه مقاله با عنوان   « پنل F : تجربه های دانشگاه ها از اجرای یادگیری الکترونیکی»

فایل های مورد نیاز

الگوی چکیده تفصیلی فارسی
الگوی چکیده تفصیلی انگلیسی
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)