این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
همـایش ملی چـالش های یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی
National Conference on Electronic Learning Challenges in Higher Education

معرفی سخنرانان کلیدی


ارسال شده در تاریخ :
معرفی سخنرانان کلیدی

در این همایش اساتید برتر حوزه آموزش عالی در زمینه سیاست های آموزش عالی، نحوه تحقق اهداف تربیتی در محیط الکترونیکی، شیوه های تدریس، سنجش  و ارزشیابی سخنرانی خواهند نمود.


برنامه این سخنرانی ها به شرح زیر است

 دکتر داریوش نوروزی، استاد پیشکسوت تکنولوژی آموزشی ایران 
موضوع
: جایگاه حیطه عاطفی در یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا.

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت مدرس
موضوع
: یادگیری الکترونیکی و امکان تحقق اهداف برتر تربیتی

دکتر نعمت الله عزیزی، استاد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه کردستان
موضوع: سیاست های آینده آموزش عالی در حوزه یادگیری الکترونیکی

دکتر جواد حاتمی، استاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
موضوع : سنجش و ارزشیابی در محیط الکترونیکی.

دکتر امید نوروزی ، دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه واگنینگن هلند 
گذار به سوی آموزش الکترونیکی در دانشگاه واگنینگن هلند

فایل های مورد نیاز

الگوی چکیده تفصیلی فارسی
الگوی چکیده تفصیلی انگلیسی
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)